Studentská Agora

logo studentská agora Studentská Agora na Facebooku! Studentská agora na facebookuStudentská Agora přináší středoškolákům příležitost nejen debatovat o současných tématech se studenty z jiných škol a učit se kvalitně argumentovat a kultivovaně vystupovat na veřejnosti, ale i zamyslet se ze všech stran nad aktuálními tématy, které hýbou českou společností.

Studenti si vyměňují názory.

Debatní soutěž Studentská Agora svým promyšleným formátem, který ověřilo více než deset let fungování a kteýr se liší od klasické debatní ligy, nutí studenty hledat namísto mlhavých dojmů pádné a podložené důvody pro obě protikladná stanoviskakontroverzních tématech, která se dotýkají každého z nás.

  • Měl by být lustrační zákon zrušen?
  • Patří na střední školy výuka tělocviku?
  • Měla by veřejnoprávní televize vysílat reklamy?
  • Mělo by být na vysokých školách zavedeno školné
  • Mělo by být Turecko přijato do Evropské unie?
  • …a vždy i aktuální témata, která je potřeba dobře promyslet!

Jak debatní soutěž probíhá?

Studenti dostanou několik týdnů před konáním soutěže seznam tvrzení, o kterých se bude v daném ročníku Studentské Agory debatovat, aby si pro ně dohledali relevantní informace a připravili si kvalitní podloženou argumentaci. Teprve na soutěži si ale vylosují, zda budou tvrzení hájit či zda mu budou oponovat. Musí si tedy ke každému tématu promyslet a připravit argumentaci pro i proti a tím se připravit na možné argumenty protistrany.

K čemu to je dobré?

Studenti si do hloubky prozkoumají otázky lidských a občanských práv, globalizace, mezigenerační problémy, životní prostředí, politické uspořádání společnosti, energetiku, bezpečnost, rovnosti pohlaví, zdraví, ale i mezinárodní otázky, rozvojová témata a problémy (ne)spravedlnosti a v ostré konkurenci mladých z jiných škol se o nich učí kultivovaně diskutovat.

Chcete se také zapojit?

Všechny info včetně možností zapojení najdete na www.studentskaagora.cz