Participační projekty

Cílem participačních projektů je zapojit do plánování veřejného prostoru a rozhodování o něm více lidí (zastupitelé, občané, pracovníci radnice, nevládní organizace) a dosáhnout maximálně efektivních výsledků. Místní samosprávě je jejich prostřednictvím umožněno přizvat občany k účasti na rozhodovacím procesu ještě předtím, než sama předloží vlastní návrhy.

Agora CE při své práci vychází z osvědčeného sedmikrokového participačního modelu, který je podrobně popsán v sekci "Model projektu".

Čím se projekty zabývají?

(podrobněji viz menu vpravo "Příklady participačních projektů")
  • strategické plánování
  • plánování vzhledu veřejných prostranství
  • efektivní komunikace s občany
  • komunitní plánování sociálních služeb
  • kontroverzní investice nebo výstavba
  • regenerace sídlišť a obytných zón
  • děti, mládež, volný čas a školství
  • řešení dalších aktuálních problémů...