Co můžeme nabídnout radnici ve Vašem městě

1. Chystáte se stanovit rozvojové priority města či připravovat strategický plán rozvoje? Které oblasti jsou pro rozvoj města klíčové? S kým vlastně plán připravovat?

 • Pomůžeme vám nastavit pravidla, postup a harmonogram.
 • Ukážeme, jak zapojit občany města do procesu plánování.
 • Společně s vámi připravíme dotazování mezi občany.
 • Zjistíme jejich priority a potřeby týkající se kvality života ve městě.
 • Navrhneme způsob, jak uspořádat veřejná setkání, kde se občané vhodnou formou a efektivně vyjádří.
 • Uspořádáme i další veřejná setkání, kde občané mohou komentovat a připomínkovat první návrhy a postupy strategického plánu či jen dílčích investic.
 • Poradíme, jak efektivně vést pracovní skupiny pro plánování.
 • Navrhneme varianty diskusních kulatých stolů mezi odborníky, občany a radnicí.

Strategické plánování není jen otázka pro radnici a odborníky, šanci uvést své potřeby a připomínky by v rámci diskuse měli mít především občané.

2. Budete měnit územní plán? V rámci plánu může dojít ke změnám, které jsou velmi citlivé a ovlivní život všech obyvatel ve městě.

Územní plán je složitý dokument, který je často pro laiky ne zcela srozumitelný.

 • Pomůžeme vám plánované změny v územním plánu představit veřejnosti a srozumitelně je zdůvodnit. Zprostředkujeme diskusi, ze které vzejdou názory a připomínky občanů k plánovaným změnám.
 • Poradíme, jak připravit a vést veřejné setkání a připomínkování efektivní formou.
 • Zajistíme zkušeného nezávislého moderátora, který veřejné setkání povede tak, aby nedošlo ke konfliktům, ale ke konstruktivní diskusi.

3.Plánujete úpravy veřejných prostor ve městě? Chcete rekonstruovat park, zklidnit dopravu ve frekventované ulici a zpřístupnit ji chodcům, vytvořit síť cyklostezek apod.?

Představte své návrhy občanům, otevřete diskusi mezi architekty, staviteli a občany. Dejte občanům šanci uvést, jaké změny by jim zjednodušily či zpříjemnily život ve městě.

 • Pomůžeme vám ustavit pracovní skupinu, ve které dojde k diskusi mezi občany a odborníky. Radnice jako garant úprav bude samozřejmě obě strany korigovat tak, aby jejich nápady a náměty byly realizovatelné.
 • Dotazováním vám pomůžeme oslovit širokou veřejnost a zjistit její názory a potřeby.
 • Navrhneme formu veřejného projednávání a připomínkování již připravených variant návrhů, aby se včas zabránilo změnám, proti nimž by občané protestovali.

Nenechte občany jen pojmenovat problémy, ale motivujte je, aby se sami zamysleli nad možným řešením. Vtáhněte je do řešení problémů, které je každodenně trápí a nechte je, ať se podílejí realizaci dohodnutého řešení.