Agora Central Europe

Agora CE je česká nezisková organizace. Usilujeme o upevňování demokratických principů ve společnosti, zlepšování dialogu a navazování partnerství mezi státní správou, samosprávou, širokou veřejností a dalšími subjekty (vědeckou obcí, podnikatelskou sférou, neziskovým sektorem apod.).

Participativní rozpočet

PARTICIPATIVNI-ROZPOCET.jpg

Jak zařídit, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce? V participativním rozpočtu mohou lidé sami vymyslet a rozhodnout, co se má v místě jejich bydliště za obecní peníze vylepšit. Nahlédnou do fungování obce, získají možnost ovlivňovat své okolí a spolupracovat se sousedy.

Více informací

PAKT - participace

PAKT.jpg

Chceme vytvořit širokou koalici organizací, institucí a jednotlivců, kteří se občanskou participací zabývají. Vytváříme společně i metodiku dobré participace. Zapojit se mohou obce, neziskové organizace, místní firmy a samozřejmě i jednotlivci.
Budeme rádi, pokud se k nám připojíte!

Více informací

Studentská agora

agora-pro-studenty.jpg

Studenty, kteří mají zájem o veřejné dění, není jim lhostejné, co se kolem děje, prostřednictvím projektu Studentská Agora naučíme konstruktivně diskutovat, formulovat názory a opírat je o jasné argumenty, zprostředkujeme jim příležitost využít své dovednosti v reálných veřejných debatách.

Více informací

Participace pro obce

agpra-pro-vs.jpg

Můžeme vám pomoci nastavit efektivní komunikaci a spolupráci s občany. Naučíme Vás, jak občany oslovit a zapojit do místního dění. Pokud radnice věnuje čas diskusi s veřejností, vládne mezi občany důvěra v radnici a nedochází k nepochopení či zbytečným konfliktům.

Více informací